Poradnie

Porady specjalistyczne, badania diagnostyczne , małe zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej i urazowo ortopedycznej oraz zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w rejestracji naszej placówki.

1) Poradnie specjalistyczne

Specjaliści:
Specjaliści:

2) Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Rehabilitanci:

3) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej